Informacje specjalistyczne.
Przeczytać, by wiedzieć więcej.

CRANIOfORM®: podstawowe informacje o ortezie czaszkowej

W ostatnich latach znacznie zwiększyła się liczba przypadków ułożeniowych deformacji głowy. Największym zainteresowaniem cieszy się terapia pourodzeniowych deformacji, które są często spowodowane przez układania dziecka na plecach w celu zapobieżenia śmierci łóżeczkowej. Nie wszystkie przypadki deformacji głowy można leczyć przy użyciu ortezy czaszki. Deformacje spowodowane przez przedwczesne zrośnięcie szwów czaszki najczęściej wymagają korekcji operacyjnej, zanim będzie możliwe (w wielu przypadkach) zastosowanie sterowania wzrostem przy użyciu terapii kaskowej. Deformacje powstające w trakcie ciężkiego porodu z reguły samoczynnie ustępują wskutek działania wewnątrzczaszkowego ciśnienia (krwi) oraz rozrastania się mózgu. Z kolei powstające po urodzeniu ułożeniowe deformacji głowy często wymagają leczenia. Wiele zależy w tym przypadku od wieku dziecka i stopnia nasilenia defomacji głowy. Z tego względu dla powodzenia terapii ważne są dwie rzeczy: diagnoza i kask skonstruowany w oparciu o wiedzę medyczną i techniczną.

Decydujące znaczenie ma przy tym całościowe podejście terapeutyczne, obejmujące doskonale ze sobą współgrające czynniki: wskazanie, prowadzenie terapii i konstruowanie kasku. Aby można było skierować wzrost czaszki na właściwe tory i sterować naturalnym wzrostem, w przypadku terapii CRANIOfORM® ocenia się najpierw za pomocą pomiarów, jak duży jest niedobór objętości w zmienionych miejscach uniemożliwiający zapewnienie prawidłowej funkcji i estetycznego wyglądu czaszki, i jak duża objętość czaszki musi być odbudowana w odpowiednim miejscu przez delikatne sterowanie wzrostem.

Orteza czaszki CRANIOfORM®

CRANIOfORM Analytics®: pomiary i wyznaczanie objętości

W celu dokonywania niezbędnego do trwałego sukcesu leczenia wyznaczenia objętości głowy opracowaliśmy specjalne oprogramowanie, które rejestruje wymiary defomacji głowy w trzech wymiarach: CRANIOfORM® Analytics. Umożliwia ono bardzo dokładne określenie brakującej objętość głowy oraz wyznaczenie asymetrii głowy z dokładnością do milimetrów. Specjalny program CAD analizuje zarejestrowane dane fotograficzne 3D i zapewnia wynik w postaci wytycznych wymiarowych do skonstruowania indywidualnej ortezy głowy.

Dokumentacja 3D

CRANIOfORM Analytics®: prognoza wzrostu i kontrola jakości

Dokładne dane pomiarowe i pozycyjne poprzez wyznaczanie objętości dostarczają cennych informacji na temat procesu wzrostu głowy, umożliwiając także ocenę przewidywanego czasu leczenia. Dopiero dzięki wiarygodnym i cennym danym ze specjalnego programu obliczeniowego możliwe jest zagwarantowanie ciągłej i dokładnej kontroli jakości w trakcie trwania terapii — a dzięki temu optymalnego bezpieczeństwa i skuteczności leczenia.

Oprogramowanie® CRANIOfORM Analytics
CRANIOfORM Analytics® - dane pomiarowe na ekranie
Przekrój 3
CRANIOfORM Analytics® - przekroje na ekranie