Kraniosynostozy.
Rozpoznawać i leczyć.

Co to jest kraniosynostoza?

Nie tylko jednostronne układanie niemowląt (układanie na plecach, aby zapobiec śmierci łóżeczkowej), ale także przedwczesne kostnienie szwów czaszki, tak zwane kraniosynostozy, mogą prowadzić do niepożądanych deformacji czaszki (1:2.000). Wyróżnia się wiele różnych typów kraniosynostoz oraz ich kombinacji. W cięższych przypadkach deformacji konieczne jest operowanie niemowląt ze skostniałymi szwami czaszki. Do naturalnego, łagodnego sterowania wzrostem czaszki po minimalnie inwazyjnej/endoskopowej operacji zaleca się sterujące wzrostem terapie kaskowe. Ale także po operacjach wykonywanych innymi metodami następcza terapia kaskowa CRANIOfORM ze specjalnym kaskiem pooperacyjnym może wspierać i stabilizować sukces operacji.

Jak rozpoznaje się kraniosynostozy?

Najczęściej, bo w około 50 procentach przypadków, diagnozowana jest synostoza szwu strzałkowego, która prowadzi do powstania wydłużonej, bardzo małej głowy. Taki kształt czaszki określa się jako czaszka łódkowata lub przy użyciu terminu medycznego: skafocefalia. Dochodzi do niej wskutek przedwczesnego skostnienia szwu strzałkowego.

Synostoza szwu strzałkowego

W przypadku zrośnięcia szwu koronowego (synostozy szwu koronowego) mamy do czynienia z charakterystyczną asymetrią czaszki z zakryciem oczodołów. Ten rodzaj kraniosynostozy występuje w około 15-20 procent wszystkich przypadków. Może być ona jedno- lub obustronna.

Synostoza szwu koronowego

Synostoza szwu czołowego (synostoza szwu metopicznego) występuje w ok. 10-15 procent wszystkich przypadków. Charakteryzuje się ona występowaniem trójkątnej czaszki szpiczastej, określanej przy użyciu medycznego terminu trigonocefalia.

Synostoza szwu czołowego

Jeśli dojdzie do asymetrii tylnej części głowy, która nie jest spowodowana przez ułożenie, to może to być synostoza szwu lambda, występująca bardzo rzadko, bo zaledwie w 2-4 procent przypadków.

Synostoza szwu lambda

W praktyce występują jednak także kombinacje różnych typów skostnienia szwów czaszki. Często są one częścią chorób objawowych. Przykładami objawowych synostoz czaszki są: choroba Crouzona, choroba Aperta, choroba Pfeiffera i zespół Muenkego. Na przykład w przypadku choroby Crouzona (1:60.000) dochodzi do skostnienia wszystkich szwów czaszki. Cechuje się ona występowaniem małej szczęki i wytrzeszczem oczu spowodowanym przez zbyt małe oczodoły. W przypadku choroby Aperta (1:60.000-80.000) dochodzi do obustronnej synostozy szwu koronowego oraz zrastania palców rąk lub nóg i uformowania się czaszki w kształcie liścia koniczyny. Ta deformacja wczesnodziecięca występuje bardzo rzadko.

Jak się leczy kraniosynostozy?

Wywoływane przez rzeczywiste przedwczesne zrośnięcia szwów czaszki deformacje głowy nie są skutecznie leczone przy zastosowaniu jedynie fizjoterapii, terapii manualnej, zmian w układaniu dziecka, osteopatii czy terapii kaskowej. Jeśli istnieje ryzyko, że ciśnienie wywierane na mózg dziecka spowoduje rozwojowe zaburzenia umysłowe, konieczne jest wykonanie operacji.

Do operacyjnego korygowania deformacji czaszki są zasadniczo wykorzystywane dwa sposoby: w trakcie wczesnej operacji ze wspomaganiem endoskopowym wykonywane jest ograniczone wyjmowanie kości na przebiegu skostniałych szwów czaszkowych. Ta procedura może być stosowana do końca 3 miesiąca życia. Po zakończeniu operacji kształt głowy jest w trakcie wciąż trwającego jej wzrostu skierowywany na właściwe tory przy zastosowaniu terapii kaskowej CRANIOfORM®
Później, od około 5 do około 12 miesiąca życia, możliwe jest trwałe uzyskanie prawidłowego kształtu głowy przez jednorazowy zabieg operacyjny. Także w tym przypadku efekt operacji jest wspierany przez następującą później terapię kaskową CRANIOfORM® przy użyciu specjalnego kasku pooperacyjnego.

WSKAZÓWKA: Zapraszamy do dzielenia się z innymi lekarzami ogólnymi i chirurgami czaszkowo-twarzowymi sprawdzonymi metodami, osobistymi doświadczeniami oraz najnowszymi informacjami w zakresie diagnostyki i terapii kraniosynostoz. Nasze Cranio-Center „An der Charité” w Berlinie regularnie organizuje cykle wykładów, seminaria i warsztaty oferowane ekspertom przez ekspertów: w Berlinie, naszych centrach czaszkowych w Szwajcarii i renomowanych klinikach w całej Europie. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i pisemnego!