Wiedza uspokaja.
Czarno na białym.

Wiedzieć więcej: nasz serwis informacyjny dotyczący terapii kaskowej CRANIOfORM®

Chcą Państwo jeszcze raz w spokoju przeczytać najważniejsze informacje, offline, a może nawet na wydruku, lub przekazać je komuś innemu? Trafili Państwo we właściwe miejscu. Poniżej znajdą Państwo szczegółowy opis ulotek i broszur z aktualnymi informacjami na temat ułożeniowych deformacji głowy, takich jak plagiocefalia i brachycefalia, oraz ich leczenia przy użyciu ortez czaszkowych, a także na inne powiązane tematy. Do pobrania i/lub przekazania innym. Chętnie prześlemy Państwu nasze materiały drukowane także pocztąProsimy o kontakt z nami!

Ulotka informacyjn

Ulotka informacyjna dla rodziców, którzy chcą się zapoznać z terapią kaskową Cranioform

> przeglądaj online

Ulotka informacyjna

Ulotka informacyjna dla rodziców, którzy chcą się zapoznać z terapią kaskową Cranioform

> przeglądaj online

Nicht alles wächst sich aus

2008

Artikel aus der Österreichischen Hebammenzeitung

> online blättern

Helmtherapie: konservative Kopfmodellierung

2012

Der MKG-Chirurg,
SpringerMedizin

> online blättern

Badania naukowe: Potwierdzona skuteczność terapii kaskowej

Diagnoza i leczenie plagiocefalii i brachycefalii lub sterowanie wzrostem po operacji kraniosynostoz przy użyciu ortez czaszkowych jest przedmiotem licznych badań klinicznych i naukowych. Tutaj znajdą Państwo najnowsze badania i artykuły, które dowodzą naukowo i klinicznie skuteczności terapii kaskowej.

Treated Versus Untreated Positional Head Deformity

2016

Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery
Behandlungsvergleich von lagebedingten Kopfdeformitäten mit- und ohne Helmtherapie

> online blättern

Therapy effects of head orthoses in positional plagiocephaly

2016

Journal of Cranio-Maxillo-Facial Surgery
Helmet therapy is a reliable method in the treatment of positional plagiocephaly.

> Abstract

Dowiedz się więcej: Naukowe podstawy leczenia deformacji głowy

Dalsze medyczne artykuły specjalistyczne potwierdzają możliwe do wykazania powodzenie terapii czaszkowej prowadzonej przy użyciu naszych ortez czaszkowych. Najważniejsze z nich są tu dla Państwa przygotowane, ale baza naszej wiedzy ciągle się poszerza.

Obecnie CRANIOfORM® jest wykorzystywany w badaniu nad leczeniem ułożeniowych deformacji głowy przy użyciu terapii kaskowej, prowadzonym przez Uniwersytet w Bernie.

Nonsynostotic Occipital Plagiocephaly

2008

Factors Impacting Onset, Treatment and Outcomes

> online blättern

Long-Term Treatment Effectiveness of Molding Helmet Therapy

2008

> online blättern

Nicht nur Ästhetik! Kopfdeformitäten bei Kindern

2009

Fachbeitrag in face
Dr. Christoph Blecher, Lich

> online blättern

Quantification of Plagiocephaly and Brachycephaly

2005

Infants Using a Digital Photographic Technique

> online blättern

Plagiocephaly and Brachycephaly in the First Two Years of Life

2004

Pediatrics

> online blättern

Auszug aus: „Normalwerte in Wachstum und Entwicklung“

2003

Exner - Normalwerte in Wachstum und Entwicklung

> online blättern

Lagebedingte Schädeldeformität bei Säuglingen

2013

Vorstellung der Möglichkeiten zur Behandlung von Schädeldeformitäten
Hannelore Willenborg

> online blättern

Lagebedingte Kopfasymmetrie im Säuglingsalter

2012

Eine retrospektive Untersuchung eines Therapiealgorithmus, Akademiker Verlag

> online blättern

Fachbeitrag zur Schlafposition des Säuglings

2011

in der Zeitschrift „Pädiatrie Hautnah“

> online blättern

Kopforthesentherapie zur Wachstumslenkung bei Kopfdeformitäten

2012

Fachbeitrag zur Behandlung von Kopfdeformitäten,
päd

> online blättern

Kopforthesentherapie: Eine konservative Behandlungs-Option

2012

Erklärung der Zusammenhänge

Hannelore Willenborg, Diakoniekrankenhaus Annastift Hannover

> online blättern

Kopforthesentherapie: 1000 Fälle in 5 Jahren

2013

Auswertung der Ergebnisse zur Kopforthesentherapie

Hannelore Willenborg, Diakoniekrankenhaus Annastift Hannover

> online blättern

Helmtherapie bei Kopfasymmetrien

2018

Bericht zur Sensibilisierung für Schädelasymmetrien und Haltungsprobleme im Säuglingsalter

Hannelore Willenborg, Diakoniekrankenhaus Annastift Hannover

> online blättern