Główka.
Wiele pytań.

Zadaję sobie pytanie,...

... jak często występują ułożeniowe deformacje czaszki.

Brak jest dokładnych danych na temat występowania plagio- i brachycefalii. Od kiedy zaleca się układać dziecko na wznak w celu zapobieżenia śmierci łóżeczkowej, liczba ułożeniowych deformacji głowy znacznie wzrosła.

... czy terapia kaskowa jest ryzykowna dla mojego dziecka.

Nasze dotychczasowe doświadczenie nie wskazuje na żadne ryzyko związane z terapią kaskową. Jeśli przybędą Państwo do jednego z naszych ośrodków z dzieckiem w pierwszych miesiącach życia i skorzystają z naszej porady dotyczącej leczenia, to możemy zagwarantować skuteczność leczenia.

... kiedy jest najlepszy moment na leczenie.

W pierwszych 1 - 3 miesiącach życia zalecamy stosowanie takich metod zapobiegawczych, jak przekładanie i fizjoterapia. Jeśli po ukończeniu 4 miesiąca życia deformacje głowy są wciąż widoczne, należy umówić swoje dziecko na wizytę z jednym z naszych lekarzy. Jesteśmy przekonani, że deformacja głowy Państwa dziecka może być wyeliminowana, jeśli leczenie zostanie rozpoczęte znacznie przed ukończeniem przez nie 15 miesiąca życia. Im wcześniej rozpocznie się terapię, tym lepiej.

... czy kask będzie przeszkadzać mojemu dziecku.

Proszę się nie martwić — dziecko w tym wieku bardzo szybko przyzwyczaja się do kasku. Im młodsze dziecko, tym łatwiej zaakceptuje kask. Nasi lekarze dokładnie dopasują kask do głowy Państwa dziecka, tak by nie powodować żadnego ograniczenia. Państwa dziecku będzie nieco cieplej w tym kasku i dlatego należy je ubierać nieco lżej i bardziej przewiewnie.

... jak dokładnie działa kask.

Każdy kask jest indywidualnie wykonywany i dopasowywany do każdego małego pacjenta. Korekta deformacji czaszki zachodzi w tym przypadku nie przez „wciskanie” wystających obszarów głowy, ale dzięki początkowemu zahamowaniu dalszego wzrostu tych miejsc (nie jest w tym celu wywierany nacisk), przez co spłaszczone części zostają wypełnione wskutek samoczynnego wzrostu. Terapia kaskowa jest zatem całkowicie bezbolesną metodą sterowania wzrostem. W skrócie: „Tak jak ciasto w formie, tak głowa rośnie w idealnym kształcie kasku.”
Zapraszamy do obejrzenia przykładów sukcesów naszych pacjentów.

... jak długo trzeba nosić kask.

Zależnie od wieku dziecka i nasilenia deformacji, leczenie trwa od 8 tygodni do 8 miesięcy. W trakcie trwania leczenia Państwa dziecko będzie nosić kask przez 23 godziny dziennie. Jest on zdejmowany tylko na godzinę dziennie w celu dokonania pielęgnacji skóry i czyszczenia kasku. Niezależnie od tego można też bez problemu na krótko zdejmować kask, np. w celu dokonania zmiany odzieży. Kask nie stanowi też żadnej przeszkody dla dziecka podczas pływania. Wówczas można łatwo poluzować kask (jest to jednak dozwolone jedynie przez 45 minut na tydzień).

... czy koszty zostaną pokryte przez kasę chorych.

Koszty terapii kaskowej są pokrywane przez wiele kas chorych w przypadku znacznych deformacji. Niektóre kasy wykazują się otwartością na terapię kaskową, a inne niestety nie. Jeszcze inne uzależniają swoją decyzję od nasilenia i ciężkości deformacji czaszki. W każdym przypadku jest to decyzja podejmowana indywidualnie przez kasę chorych. Aby się dowiedzieć, czy Państwa kasa chorych zgodzi się na pokrycie kosztów terapii kaskowej, najlepiej jest po prostu zwrócić się do niej z zapytaniem. Należy przy tym przedstawić dokumentację i kosztorys, otrzymany od nas podczas pierwszej konsultacji.

... jaka terapia jest uzasadniona i gdzie będzie się ona odbywać.

Zależnie od przyczyny lub nasilenia deformacji, zaleca się rozpoczęcie terapii już w trzech pierwszych miesiącach życia. synostoza musi być w większości przypadków korygowana operacyjnie; w przypadku bardzo dużego nasilenia deformacji ułożeniowej już od trzeciego miesiąca życia wskazana jest terapia przy użyciu ortezy czaszki, ponieważ od 4-5 miesiąca życia nie zachodzi już żadna samoczynna zmiana kształtu.

... czy mam do czynienia z synostozą czy deformacją ułożeniową.

Deformacje powodowane przez synostozę są czasem widoczne już przed urodzeniem lub krótko po porodzie. W takim przypadku różny kształt głowy wykształca się zależnie od lokalizacji kostnienia szwów czaszki. Więcej informacji można znaleźć tutaj. Jeśli występuje u Państwa dziecka taki kształt głowy, to zalecamy odwiedzenie swojego lekarza, który może wystawić skierowanie do specjalisty.

... czy deformacje głowy powstałe w trakcie porodu zanikają samoczynnie w trakcie wzrostu.

Tak, ale tylko do 8-12 tygodnia życia, jak wynika z fachowej literatury. Deformacje ułożeniowe powstają po urodzeniu i ulegają poprawie do 4-5 miesiąca życia wskutek działania wewnątrzczaszkowego ciśnienia (krwi) oraz rozrastania się mózgu. Po tym czasie bez leczenia nie dochodzi już do żadnej zmiany kształtu.

... czy kask może być teraz nakładany tylko na noc.

Terapia kaskowa jest skuteczna tylko wówczas, kiedy kask jest noszony przez 23 godziny na dobę w całym okresie terapii, ponieważ głowa rośnie przez 24 godziny na dobę i właśnie ten wzrost jest potrzebny, by można go było skierować we właściwą stronę. Niezależnie od tego można też bez problemu na krótko zdejmować kask, np. w celu dokonania zmiany odzieży. Kask nie stanowi też żadnej przeszkody dla dziecka podczas pływania. Wówczas można łatwo poluzować kask (jest to jednak dozwolone jedynie przez 45 minut na tydzień).

... z jakiego materiału jest wykonany kask.

Kask jest wykonany z tworzywa sztucznego, polietylenu (w skrócie PE), używanego także do wyrobu implantów, sztucznych zastawek serca i powierzchni endoprotez. Kask jest z zewnątrz sztywny, a w środku ma piankowatą strukturę, dzięki której jest przyjemny w noszeniu.

... czy po zakończeniu terapii dochodzi do odwrócenia jej efektów.

Spontaniczna zmiana kształtu czaszki nie jest obserwowana po ukończeniu 5 miesiąca życia, ponieważ do tego momentu kości czaszki są już zmineralizowane i stwardniałe.

Nie można się spodziewać żadnego odwrócenia efektów terapii, ponieważ Państwa dziecko po jej zakończeniu będzie mieć więcej niż 5 miesięcy. Po zakończeniu terapii kaskowej uzyskany efekt utrzymuje się przez całe życie.